Koorlid worden

Iedereen die van zingen houdt en met ons mee wil zingen is van harte welkom. Enkele keren per jaar is er een open repetitieavond. Maar u kunt ook altijd tijdens de reguliere repetitieavonden langs komen. Wanneer u enthousiast bent geraakt en lid wilt worden van ons koor, dan is het een voorwaarde een stemtest te doen bij onze dirigent. Op onze site en in de regionale pers maken we bekend wanneer er open repetities georganiseerd worden. Jongeren zijn van harte welkom in ons koor. Zij worden begeleid door een vast koorlid. Uiteraard mogen zij ook aan de uitvoeringen meedoen.

De OVB wil het niveau en de kwaliteit van het koor blijvend bevorderen. We gaan ervan uit, dat alle koorleden het belang inzien van scholing en het onderhouden van de eigen stem. Daarbij is het wel noodzakelijk, dat leden periodiek een feedback krijgen op hun functioneren, wat bewustzijns verhogend werkt. Is de kwaliteit van de stem nog op peil en is men in staat om alle aanwijzingen van de dirigent adequaat op te volgen? Zoiets is moeilijk zelf te bepalen. Dat kunnen anderen (bijv. dirigent of zangcoach) beter. Het bestuur heeft besloten om 2-jaarlijkse stemtesten bij de zittende koorleden af te nemen, die het karakter krijgen van een “bindend advies”. Ook bij deze stemtesten geldt, evenals bij de auditie, dat de stemkwaliteit bepalend is en niet de leeftijd van de betrokkene. Deze stemtesten zijn voor het eerst afgenomen in het najaar 2016 en vervolgens komt elk jaar 50% van de leden aan de beurt. Deze stemtesten worden de eerste keer door een externe deskundige afgenomen in samenspraak met de dirigent. De uitkomst van deze stemtesten wordt aangeboden aan het bestuur om een beslissing te nemen, rekening houdend met alle aspecten die een rol zouden kunnen spelen.