Nieuws

Open repetitie 12 december

Op 12 december bent u van harte uitgenodigd een open repetitie van ons koor bij te wonen. We starten dan met oefenen voor de uitvoering van de Matthäus-Passion op 4 en 5 april 2023. De inloop voor deze avond is om 19:30 uur. De repetitie start om 20:00 uur. Na de repetitie bent u in de gelegenheid om in gesprek te gaan met onze dirigent en het bestuur. 

Terug