Vriend

Word ook vriend van de OVB, velen gingen u al voor!

U toont daarmee dat u ons koor een warm hart toedraagt en onze muzikale activiteiten apprecieert en financieel steunt. Voor onze Oratoriumvereniging is het een grote uitdaging om jaarlijks de begroting rond te krijgen. Subsidies van overheden, sponsors en fondsen zijn er gelukkig nog wel, maar deze bijdragen drogen steeds meer op.

De OVB blijft desondanks voortdurend streven naar een hoog niveau. Hiervoor is het nodig dat we gerenommeerde solisten en musici van hoog niveau kunnen blijven aantrekken voor onze concerten.

Daarbij blijft het belangrijk dat de concerten betaalbaar blijven. Met uw bijdrage helpt u ons om een mooie traditie van halfjaarlijkse uitvoeringen in de Martinikerk voor Bolsward en ver daar buiten te behouden.

Wat krijgt u er voor terug?

  • U ontvangt tweemaal per jaar de OVB- nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief verschijnt doorgaans een maand voor het concert en bevat achtergrondinformatie over het komend concert en de medewerkenden hieraan.
  • Twee weken voordat de vrije kaartverkoop begint, kunt u als vriend kaarten bestellen. U hebt zo een gerede kans op een goede zitplaats bij onze concerten.
  • U bent uitgenodigd om voorafgaand aan het najaarsconcert aanwezig te zijn bij een lezing over het dan uit te voeren stuk.

Wij hopen dat dit u overtuigt om vriend te worden van de OVB. Hoe gaat dit in zijn werk:

!. Stuur een email met uw naam, volledig adres en telefoonnummer naar ovbvrienden@gmail.com 

2. U maakt uw gift over (minimaal €15.00) op bankrekeningnummer NL52RABO0126036845 t.n.v. Oratoriumvereniging Bolsward o.v.v. Nieuwe vriend OVB. Let er daarbij op dat de tenaamstelling van uw bankrekeningnummer overeenkomt met de naam in uw verstuurde email. Anders kunnen we u niet inschrijven als vriend.

Indien u zich liever per brief aanmeldt, stuur uw gegevens dan naar de OVB, De Ielreager 31, 8702 CJ Bolsward.